Sitat  fra artikkelen:
«Vi får også servert nyere stoff, skrevet av 15 tidligere redaksjonsmedarbeidere hvor det reflekteres over fordums tid, enten som hippier, militærnektere eller atommotstandere. Blant disse finner vi blant andre Thomas Hylland Eriksen, Christian Vennerød og avisens første redaktør Jan Bojer Vindheim. Alle disse, og en rekke andre, bidrar med å kaste lys over Gateavisas betydning innenfor en sosiokulturell retning».