Utvalgte bilder fra Gateavisas historie

“Nixon Visions”-plakaten  fra 1973 ble laget av Kjartan Slettemark, i samarbeid med Audun Engh. Bildet av Frank Zappa på Kalvøyafestivalen 1973 ble tatt av Audun Engh.  De fire valgplakatene (AP fra 1979, Høyre, SV og KrF  fra 1985) ble laget av Jon Rognlien.  Alle de 110 forsidene på numrene som utkom 1970-1986 er gjengitt i farger i boka.